UrbConNet - Urban Management Consulting

::  Home Page   ::   Servicii   ::   Atestari   ::   Specialisti   ::   Atuuri   ::   Portofoliu Clienti   ::   Cariera   ::   Contact   ::   English Version  ::

Consultanta fonduri structurale

PROIECTARE SI AUTORIZARE

Sistemul pt managementul calitatii a fost autorizat de catre LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE


Proiecte si autorizare DTAC DTAD POE PT DDE

Proiectare complexa

Firma noastra poate asigura intocmirea de proiecte complexe pentru constructii de locuinte,constructii industriale, constructii de birouri, constructii culturale, etc., precum si urmarirea executiei prin asistenta de santier acordata de proiectant.

UrbConNet® elaboreaza si intocmeste proiecte pe orice specialitate (arhitectura, rezistenta, instalatii si organizare de santier) pentru investitii in constructii, orice faza de proiect: P.A.C./P.A.D., P.T., D.D.E. si supraveghere de santier, amenajari interioare si consolidari.Pe langa proiectarea propriu-zisa, firma noastra poate obtine, la cerere, certificatul de urbanism, avizele si acordurile cerute prin acesta, precum si autorizatia de construire si/sau functionare pentru investitia dumneavoastra.

Intocmim documentatia completa, asiguram depunerea acesteia si sustinerea la institutiile abilitate pentru:

 • Planul Urbanistic de Detaliu, respectiv documentatia prin care se stabilesc conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a unei constructii, tinand cont de prevederile celorlalte documentatii de urbanism, de amenajarea teritoriului, de conditiile particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.
 • Planul Urbanistic Zonal, respectiv documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare, prin care se analizeaza situatia existenta si se precizeaza toate elementele urbanistice necesare eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire.
 • Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.) este intocmita in functie de conditiile de amplasament, legislatia in vigoare si tema de proiectare intocmita de beneficiar, iar pe baza acesteia se obtine Autorizatia de Construire pentru orice tip de constructie sau ansamblu construit.
  Firma noastra asigura intocmirea completa a acestuia in conformitate cu Legea 453/2001 si Legea 50/1991 revizuita si completata.
 • Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Demolare (D.T.A.D.) va sta la baza intocmirii documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare si Demolare si este intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza avizelor din Certificatul de Urbanism.
 • Proiectul pentru Organizarea de Santier (P.O.E.) este intocmit inainte de inceperea executiei si sta la baza Autorizatiei de Construire pentru bransamentele si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.
 • Proiectul Tehnic tip Detalii De Executie (P.T.+D.D.E.) este un proiect complex care prezinta constructia in toate detaliile sale pe specialitati: arhitectura si finisaje, rezistenta si stabilitate, instalatii electrice, sanitare, termice si ventilatii. Pe baza acestui proiect se organizeaza licitatia pentru desemnarea executantului constructiei.
 • Proiecte de amenajari sau reamenajari ale spatiilor de locuit.

Asistenta de santier din partea proiectantului reprezinta asistenta acordata beneficiarului si executantului pentru respectarea in totalitate a proiectului.

Autorizare

UrbConNet® S.R.L. va asigura obtinerea urmatoarelor documente:

Certificatul de Urbanism, inclusiv:
- obtinerea datelor de identificare ale terenului pentru care se solicita Certificat de Urbanism: planuri de incadrare in zona si planuri de situatie (planuri cadastrale);
- intocmirea dosarului cu documentatia necesara in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism;
- depunerea acestora la Administratia Publica competenta;
- urmarirea si sustinerea documentatiilor in vederea eliberarii Certificatului de Urbanism;
- plata in numele beneficiarului a taxei pentru eliberarea Certificatul de Urbanism, ridicarea acestuia si transmiterea sa catre beneficiar.

Autorizatia de Construire, inclusiv:
- verificarea documentatiei existente si intocmirea dosarului cu documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire;
- completarea documentatiei, cu acordul beneficiarului cu alte studii si documentatii prevazute de Certificatul de Urbanism (dupa caz);
- depunerea dosarului cu documentatia si urmarirea acestuia la autoritatea publica competenta (Primarie / Consiliul Judetean);
- plata taxei pentru Autorizatia de Construire la valoarea estimata a lucrarilor de constructii-montaj in numele beneficiarului, ridicarea autorizatiei de construire si transmiterea acesteia catre beneficiar;

Avizele necesare amplasarii unei investitii in conditii normale (in afara zonelor de protectie de orice fel: istorice, naturale, militare, utilitati etc.), care insotesc Autorizatia de Construire:
- apa-canal;
- electricitate;
- telefonie fixa;
- gaze naturale;
- energie termica;
- administratia domeniului public;
- dupa caz, contract depunere deseuri rezultate din lucrari de constructii (pamant, moloz, etc.)
- apa-canal;
- MI, SRI, MapN;
- Sanatate, PSI;

Operatiuni pe care firma noastra le efectueaza in vederea obtinerii avizelor si acordurilor mentionate mai sus:

 • Documentatii specifice fiecarui emitent de aviz/acord intocmita de consultant sau, in unele cazuri, intocmita in colaborare cu proiectantul investitiei sau proiectanti specializati;
 • Plata taxelor necesare in numele beneficiarului;
 • Ridicarea avizelor in numele beneficiarului
 • ..

Urban Management Consulting
Achizitii publice
Amenajari interioare
Anevar
Autorizatie de demolare
Autorizatie de functionare
Asistenta tehnica accesare fonduri
Autorizatie constructie
Achizitii (Site aquisition)
Bilant mediu
Consultanta fonduri structurale
Certificat urbanism
Consultanta finantare europeana
Consultanta recuperare sume CASMB
Documentatii gospodarirea apelor
Evaluari si bilanturi de mediu
Evaluari constructii (ANEVAR)
Evaluari active (ANEVAR)
Evaluari societati (ANEVAR)
Evaluare
Finantare
Fonduri structurale
Fonduri europene
Fonduri UE
FEADR
Fonduri nerambursabile
Finantare fonduri europene
Grant
HACCP
ISO 9001
Managementul calitatii
Proiecte urbanistice PUD / PUZ
Proiecte tehnice
Proiecte constructii civile si industriale
Proiecte amenajari interioare
Proiecte de demolare
Proiecte de organizare santier
PHARE
POS
PNDR
Proiect finantare
POS DRU
Programe europene
Proiecte de finantare nerambursabila
POS program operational regional
POR program operational sectorial
Protectia mediu
Plan de afaceri

SAPARD
Studii de oportunitate
Studii fezabilitate
© S.C.UrbConNet SRL All Rights Reserved. Website by DNL Web Design
UrbConNet Urban Management Consulting